Akce

Sezóna 2017
 • 01.04. Putování za vínem "Ze sklepa do sklepa"
 • 27.04. - 06. 09. Za vinařem do Velkých Bílovic
 • 29.04. Vystoupení SK Hrozen a FK Pohárek
 • 30.04. Slet čarodějnic s večerní ohňovou show
 • 01.05. Běh bílovickým vinohradem
 • 06.05. Výstava vín
 • 14.05. Promenádní koncert ke Dni matek
 • 21.05. Slavnost koní
 • 28.05. Den dětí na sportovním areálu
 • 30.05. Koncert k 20. výročí založení ZUŠ
 • 03.06. Ferby fest
 • 21.06. Olympijský běh
 • 25.06. Den koní
 • 01.07. Zpívání pro radost na Belegradech
 • 06.07. Kulturně-sportovní odpoledne na Křástelce
 • 08.07. Folk-country festival ÚLETY 2017
 • 22.07. Country večer u sklepu
 • 28. - 29. 07. Letní slavnost autentických vín
 • 05.08. Setkání Pod Předníma
 • 11. - 13. 08. Výstava drobného ptactva
 • 13.08. Zahrávání hodů
 • 19.08. Zarážání hory
 • 10. - 12. 09. Hody
 • 24.09. Hodky
 • 30.09. Hubertova jízda
 • 08.10. Mustangovy hobby závody
 • 28.10. Vinařský maraton
 • 11.11. Svatomartinská slavnost na Púrynkách
 • 25.11. Soutěž ve vaření zelňačky s adventním jarmarkem
 • 31.12. Silvestr v KD
Výstavy v městském vlastivědném muzeu:
 • 09. - 30. 04. Velikonoční výstava
 • 09. - 24. 09. Hodová výstava
 • 25.11. - 31. 12. Vánoční výstava
Velké Bílovice
Slavnosti

Slavnosti ve Velkých Bílovicích jsou spojené s vínem, s místním krojem, a především s hudbou, kterou zdejší nadevše milují. Muzikanti a dobří zpěváci požívají u bílovských velké vážnosti. Ve městě působí čtyři cimbálové muziky, chrámový sbor, tři dechové hudby…, kde jinde najdete tolik dobrých muzikantů? I tím jsou Bílovice zajímavé a jedinečné.

Putování za vínem – Ze sklepa do sklepa

Putování za vínem vychází z dávné tradice obcházení sklepů a „koštování“ vín ve sklepech. Poprvé se pořádalo v roce 2006 pod tímto názvem. Akci uspořádal Spolek velkobílovických vinařů, kteří se rozhodli otevřít na jaře své sklepy pro návštěvníky. V roce 2014 bylo otevřeno 50 místních sklepů, které si prohlédlo na 5 500 milovníků dobrého vína.

Za vinařem do Velkých Bílovic

od dubna do září otevřeno v týdenních cyklech 3-5 sklepů místních vinařů.

Výstava vín

je pravidelně pořádaná od roku 1965 na přelomu dubna a května v sále kulturního domu. Vystaveno bývá 1000 až 1500 vzorků vín hlavně z vinařské podoblasti Velkopavlovické. Výstava je příležitostí setkání vinařů a milovníků vín. Tři nejlepší vína z každé odrůdy jsou oceněna diplomem nebo pamětní plaketou.

Zpívání pro radost

se stalo tradicí už desetiletou. Vždy první sobotu v červenci je pořádáno na Belegradech pro širokou veřejnost. Večer mezi sklepy má nenapodobitelnou atmosféru. Posluchači si přinesou židli či lavici, vzorek vína a dobrou náladu, vše ostatní zařídí cimbálová muzika.

Večer s dechovkou

obdobně se pořádá již několik let na stejném místě vždy první sobotu v srpnu. I toto setkání má mnoho příznivců, kteří si přijdou při dechovce zazpívat nebo třeba jen poslechnout muziku, často i se svými hosty.

Zarážení hory

starobylá tradice, zakotvená již v Horenském právu z roku 1550, zakazovala v době zrání hroznů vstup do vinic. Nad dodržováním zákazu dříve bděli hotaři (hlídači), kteří hlídali vinice před krádežemi a před špačky. V posledních deseti letech je připomínána tato tradice malou slavností koncem srpna, na některých místech při vstupu do vinic. Symbolem zaražené hory je do země zasazená májka – dlouhá holá tyč, na vrcholu má uchycené hrozny a láhve s vínem, bývá ozdobena dřevěným křížkem a věncem z révy. Po společné písni přítomní vinaři postupně poklepou na 12 kůlů zatlučených kolem májky, které symbolizují 12 měsíců práce na vinici a ve sklepě. Tradice se udržuje ve sklepní trati Přední.

Hody

největší svátek ve Velkých Bílovicích, kterého se účastní přes padesát krojovaných párů, je předzvěstí vinobraní. Odehrávají se v září první neděli po svátku Narození Panny Marie (8.9.) V sobotu před hody se ručně staví mája. V hodové dny hosté obdivují krojované průvody. V pondělí v podvečer se udržuje zvyk obřadního tance zaváďka. Úterní večerní zábava pak přináší hody naruby a program s maškarním pojetím.
Svěcení vína

je příležitostí k setkání vinařů nad mladými víny. Slavnost je každoročně pořádána 27.12. večer na svátek
sv. Jana, v myslivně. Novozákonní kniha Skutky apoštolů uvádí, že sv. Janovi bylo při jeho apoštolské cestě podáno otrávené víno. Víno bylo požehnané a tak mu neuškodilo. Víra, že víno na sv. Jana požehnané má zvláštní moc a chrání lidi i domácí zvířata je rozšířena už od středověku.